Biuro Rachunkowe Rzeszów

Biuro Księgowe SubKonto Rzeszów

17 85 86 431

Biuro Rachunkowe | Usługi Księgowe | Rozliczenia Podatkowe

Biuro

Kwestionariusz dla nowej firmy w biurze(do druku)
Kwestionariusz dla nowej firmy w biurze(interaktywny)
Kwestionariusz dla nowo założonej firmy(do druku)
Kwestionariusz dla nowo założonej firmy(interaktywny)
Kwestionariusz dla spółki(do druku)
Kwestionariusz dla spółki(interaktywny)
Kwestionariusz dla udziałowca w spółce(do druku)
Kwestionariusz dla udziałowca w spółce(interaktywny)

Kadry i płace

Kwestionariusz dla pracownika(do druku)
Kwestionariusz dla zleceniobiorcy
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Podatek dochodowy

Spis z natury(do druku)
Spis z natury(Excel)
Zawiadomienie o zmianie wyboru formy opodatkowania
Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne
Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach